Liên Hệ

 KHÁCH SẠN BIỂN MÂY

Địa chỉ:Tổ 10 Thi trấn Sa Pa – Huyện Sa Pa – Lào Cai
Điện thoại: 020.871 381 hoac 020.873.450- Di động: 0982.483 989